Pensionärer på utfärd

Vuxna

Församlingen har många olika verksamhetsgrupper med olika inriktning - allt från samtalsgrupper och diakonisyföreningar till missionskretsar och pensionärsträffar. Vår strävan är att kunna erbjuda något för alla och envar.

För att få mera information om vuxenarbetet på just ditt område kan du klicka på underrubrikerna i balken till vänster.