Dopet är en gåva

Dopet är en högtidsstund. Det är en fest då vi gläds över att en människa blivit en del av ett sammanhang. Samtidigt är dopet en gåva till den som döps.

I dopet får människan något som bara Gud kan ge: tro, nåd och välsignelse. Hur vi själva förhåller oss till dopet inverkar inte på dopets värde i sig - dopet liksom tron är Guds verk i oss.

Dopet är vårt förbund med Gud också när vi tvivlar på honom. Jesus säger: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de." (Mark 10:14)

Det kristna dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet har ett stort symbolvärde i samband med dopet. "Nu säger Herren... Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min." (Jes 43:1) Gud kallar barnet vid namn och barnet får en grund för ett personligt förhållande till Gud. Dopvattnet är det synliga tecknet på Guds nåd.

 

Dopets tidpunkt

Vanligtvis döps barnen när de är en till tre månader. I dopet blir barnet medlem i församlingen och införs i församlingens medlemsregister.
I fråga om praktiskta arrangemang kan man ta kontakt med pastorskansliet i Pargas eller med den lokala kapellförsamlingens kansli eller präst och på samma gång komma överens om doptiden och -platsen, vem som skall döpa etc. Dopdagen är oftast lördag eller söndag men kan också vara någon annan veckodag.
Prästen vill gärna träffa familjen i förväg. På samma gång kan man komma överens om dopaktens detaljer och färdigt fylla i de papper som behövs för dopet.

Registreringsblankett

Efter barnets födsel sänder församlingen hem ett brev samt anmälningsblanketten för registrering av barn. Denna blankett ifylls med barnets namn, modersmål, föräldrarnas underskrifter och faddrar. Blanketten kan ges åt prästen i samband med dopet eller dopsamtalet eller hämtas till pastorskansliet efter dopet. Prästen antecknar dopdatum och sitt namn.

Plats för dopet

Dopet är en fest för familjen, men också för församlingen, som får en ny medlem. Platsen för dopet kan vara i kyrkan, församlingshemmet eller hemma. Om man önskar ordna dopet eller bara kaffet efter själva dopakten i församlingshemmet är utrymmet kostnadsfritt på söndagar (reserverade för minnesstunder på lördagar).
Ordnar man dopet hemma, behövs ett bord, en duk, ljus och eventuellt blommor och en Bibel. Det kan vara bra att ha en tygservett på bordet att torka barnets huvud med efter dopet.

Faddrar

Barnet som döps skall ha minst en fadder. Dessa skall vara konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan som faddrar vara också medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop.
Faddrarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna med den kristna fostran av barnet och att vara ett stöd för den döpta.

Dopträdet

Söndagen efter dopet ber man för den nydöpta i gudtsjänsten och för dem som döps i Pargas hänger man upp en fågel i kyrkans dopträd. På fågeln antecknas den döptas namn och dopdag. På kyndelsmässodagen då man läser upp alla de som döpts året innan delas sedan ut dopfåglarna åt familjerna som blivit inbjudna till gudtjänsten.

 

 

Mera om dopet kan du läsa på Ev.Luth. kyrkan i Finlands sidor.Öppna länk i ny flik

 

Dopkolt

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Så här går dopet till

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

Läs mera om att döpa ett äldre barn, en konfirmand eller en vuxen.