Musik i Houtskär

Mariakören

övar under ledning av kantor Mikael Granlund i regel onsdagar kl.17.30-19 i kyrkan.