Hyppää sisältöön

Beslutsfattande och förvaltning

Gemensamma kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år.

Gemensamma kyrkorådet

Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år.

Församlingsråden

Varje församling som tillhör en kyrklig samfällighet har ett eget församlingsråd. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Ordförande för församlingsrådet är församlingens kyrkoherde. Kyrkoherden leder församlingen tillsammans med församlingsrådet. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som i den kyrkliga samfällighetens budget anvisas för församlingsverksamheten. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Mandatperioden är 4 år som för fullmäktige.