Anställdas kontaktinformation


byråsekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

onsdagar i Nagu


församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu


barnledare
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m 31.12.2018