Sammanträden

Kyrkorådet

  • Måndag 10.6.2019 kl 17.00
  • Onsdag 18.9.2019 ca kl. 17.00
  • Måndag 28.10.2019 kl 17.00
  • Onsdag 20.11.2019 kl.17.00
  • Onsdag 11.12.2019 kl.17.00

Kyrkofullmäktige

  • inga fastställda datum för 2019