Verksamhet

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag, på semester 8-22.10.2018

kantor
Houtskär kapellförsamling Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu