Verksamhet

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu