Verksamhet

diakon
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

Semester/lomalla 16.7-12.8.2018

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

På semester/vuosilomalla 16.7-2.9.2018

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu