Musik

Musik

Musiken i gudstjänsten är den viktigaste delen av församlingens musikarbete. På god andra plats kommer musiken vid förrättningar, där valet av rätt musikstycke kan ge värdighet eller lyster åt en jordfästning, en vigsel eller kanske ett dop.
Den gemensamma sången vid församlingsaftnar eller vid kretsar av olika slag har också betydelse för dem som är med.
Kantorn leder musiklivet i församlingen och vill gärna samarbeta med musiker och sångare på orten, vilket också kan märkas i gudstjänstlivet och i konsertsammanhang.