Gudstjänstlivet

I Houtskär firar vi gudstjänster de flesta söndagar, vi varierar med gudstjänster, högmässor, gospelgudstjänster och familjegudstjänster.