Gudstjänstlivet

Den första söndagen i månaden firar vi kvällsgudstjänst kl 18.00 i kyrkan.

Den andra söndagen i månaden firas ingen gudstjänst eftersom personalen är ledig.

Den tredje och fjärde söndagen firar vi högmässa kl. 11.00 i kyrkan.

Om det finns en femte söndag i månaden firar vi finskspråkig högmässa i kyrkan kl. 11.00.

Övriga helgdagar firar vi i regel gudstjänst eller högmässa kl. 11 i kyrkan.

Under sommaren kan gudstjänsttiderna avvika från det normala på grund av olika personalarrangemang.

 

 

 

Tag kontakt

ledande kaplan
Houtskärs sockenförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär