Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkofullmäktige

Det högsta beslutsfattande organet i Pargas kyrkliga samfällighet är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet har 31 medlemmar. Av dessa kommer 20 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 11 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.