Vuxna i Houtskär

 

Församlingsafton

en torsdagskväll i månaden träffas vi kl. 18 i Prästgårdens sal. 
På programmet står en föreläsare som berättar om något intressant och aktuell - ofta handlar det om en resa någonstans. 
Vi avslutar med kvällste och en kort andakt.

Välkommen med!

Stickcafé

På torsdagskvällarna (då det inte är församlingsafton) träffas vi kl. 18 i Prästgårdens sal. 
Vi stickar, virkar, handarbetar och samtalar. 

Välkommen med!

Pappilan porinat

På torsdagar ojämna veckor samlas de finskspråkiga till eftermiddagskaffe kl. 14 för att samtala.
Stunden avslutas med en andakt och psalmsång.

Tervetuloa mukaan - välkommen med!