Vuxna i Houtskär

 

Torsdagskaffe

en diskussionsgrupp för daglediga i prästgårdens sal varannan torsdag kl. 10-12.
Vi behandlar dagsaktuella och andliga ämnen, sjunger psalmer och andliga visor
och dricker kaffe tillsammans.
Välkomna med!
 

Kahvi- ja keskustelupiiri

är den finskspråkiga versionen av torsdagskaffet som ordnas varannan torsdag kl.10-12.