Vuxna i Houtskär

 

Prästgårdsnötter

en diskussionsgrupp för daglediga i prästgårdens sal ojämna veckors torsdagar kl. 10-12.
Vi behandlar dagsaktuella och andliga ämnen, sjunger psalmer och andliga visor
och dricker kaffe tillsammans.
Välkomna med!
 

Pappilan porinat

är den finskspråkiga versionen av torsdagskaffet som ordnas jämna veckors torsdagar kl.10-12.