Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltande och verkställande organ inom Pargas kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Mandatperioden och medlemsantal

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige och som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har utöver ordföranden 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)
 

Gemensamma kyrkorådets medlemmar 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, ordf.

 2. Tina Rosvall, viceordf.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman