Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltande och verkställande organ inom Pargas kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Mandatperioden och medlemsantal

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige och som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har utöver ordföranden 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)
 

Gemensamma kyrkorådets medlemmar 2021-2022

 1. Juho Kopperoinen, ordf.

 2. Tina Rosvall, viceordf.

 3. Viveca Auer

 4. Sara Bergqvist

 5. Alf Jansson

 6. Widar Nyberg

 7. Raimo Pärssinen

 8. Tea Sundqvist

 9. Jari Tschernij

 10. Inkeri Tuominen

 11. Rea Åkerfelt

 12. Mikael Östman