Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är Pargas kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)