Musik

 

St Olofs sångare

övar i Nagu församlingshem onsdagar kl.18.
Kören är tvåspråkig och tidigare körerfarenhet är inget krav om du önskar komma med!
Kören uppträder i gudstjänsterna vid de större högtiderna.
 

Barnkör

Håller en paus, hör av dig till församlingsmusiker Ulla-Maija Söderlund för mera information.

Gung&sjung

En grupp för barn och föräldrar (mor-och farföräldrar också välkomna!) där vi sjunger, spelar och leker.
Vi bjuder på mellanmål.

Gruppen har haft paus, kontakta kaplan Kjell Granström om intresse för verksamheten finns!

 

 

St Olofs sångare