Musik

"Öppna dörrar" i kyrkan varannan onsdag (ojämna veckor), vi sjunger Taizésånger vid cembalon. Alla är välkomna med!
Kontakta Ulla-Maija Söderlund för mera information.

Barnkör

Håller en paus, hör av dig till församlingsmusiker Ulla-Maija Söderlund för mera information.

Gung&sjung

En grupp för barn och föräldrar (mor-och farföräldrar också välkomna!) där vi sjunger, spelar och leker.
Vi bjuder på mellanmål.

Gruppen har haft paus, kontakta kyrkoherde Sara Grönqvist om intresse finns!

 

 

St Olofs sångare