Verksamhet

 

Gudstjänstlivet och musiklivet sköts av tf kaplan Jussi Meriluoto, kontakta honom för mera information.

Verksamhet för barn och ungdomar ordnas inte regelbundet på Iniö, utan som särskilda tillställningar nu och då.
Ungdomsarbetsledaren Mari Nurmi ger mera information om kommande evenemang för barn och ungdomar.