Verksamhet

 

Gudstjänstlivet sköts av tf kaplan Jussi Meriluoto.

Musiklivet sköts till 30% av t.f. församlingsmusiker Robert Helin.

Verksamhet för barn och ungdomar ordnas inte regelbundet på Iniö, utan som särskilda tillställningar nu och då.
Ungdomsarbetsledaren Solveig Björklund-Sjöholm ger mera information om kommande evenemang för barn och ungdomar.