Verksamhet

 

Gudstjänstlivet sköts av tf kaplan Saara Maria Roto.

Musiklivet sköts till 30% av t.f. församlingsmusiker Robert Helin.

För barn och ungdomar ordnas pysselklubb ca 2 gånger i månaden av Solveig Björklund-Sjöholm.