Verksamhet

 

Gudstjänstlivet sköts av predikobiträde Marika Torp och tf kaplan Saara-Mariia Roto.

Musiklivet sköts till 30% av t.f. församlingsmusiker Robert Helin.

För barn och ungdomar ordnas pysselklubb ca 1 gång i månaden av Solveig Björklund-Sjöholm.

Söndagsskola för åk 1-6 varannan torsdag (jämna veckor) fr.o.m. november i Snäckan, Marika Torp.