Verksamhet

 

Gudstjänstlivet och musiklivet sköts av tf kaplan Eeva Vuola, kontakta henne för mera information.

Verksamhet för barn och ungdomar ordnas inte regelbundet på Iniö, utan som särskilda tillställningar nu och då. Ungdomsarbetsledaren Mari Nurmi ger mera information om kommande evenemang för barn och ungdomar.

tf kaplan
Iniövägen 589
23390 Iniö

Semester t.o.m 31.12.2018, avgår genom pensionering därefter.

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu