Verksamhet

Gudstjänstlivet sköts av predikobiträde Marika Torp och kaplan Marith Leppäkari-Lindberg.

Musiklivet sköts till 30% av t.f. församlingsmusiker Robert Helin.

För barn och ungdomar ordnas pysselklubb ca 1 gång i månaden av Solveig Björklund-Sjöholm.
Församlingsklubben för barn i åk 1-9 ordnas varannan vecka, mera info av Marika Torp.