blomma

Välkommen med i församlingsverksamheten

Det finns en plats för alla i församlingen, för det är medlemmarna som är själva församlingen. En del vill aktivt ta del av och engagera sig i församlingslivet. Andra vill spela en mindre roll, men värdesätter församlingen som traditionsbärare och hjälpande hand för de utsatta. Alla medlemmar är lika värdefulla. Vilken roll vill Du ha i församlingslivet?

Församlingsverksamhet handlar först och främst om gemenskap: varma och välkomnande miljöer där människor i alla åldrar och livssituationer kan mötas, men framför allt gemenskap med Gud. Gudstjänstfirandet är det centrala i församlingslivet. Utöver det erbjuder församlingslivet möjlighet till engagemang och deltagande i många olika aktiviteter, tillställningar och regelbundet sammankommande grupper med olika inriktning. Hoppas Du hittar något som intresserar just Dig!