Gudstjänstliv

Vi firar i regel gudstjänst eller högmässa söndagar kl 11. ”Högmässa” är gudstjänst med nattvard. Den andra söndagen i måndaden är högmässan finskspråkig. Tredje söndagen i månaden firar vi Kvällskyrka i kyrkan kl. 18. 
Det fjärde veckoslutet har personalen vanligtvis ledigt.

Nagu kyrka