Gudstjänstliv

Vi firar i regel gudstjänst eller högmässa söndagar kl 11. ”Högmässa” är gudstjänst med nattvard. Den andra söndagen i måndaden är högmässan finskspråkig. Tredje söndagen i månaden firar vi Kvällskyrka i församlingshemmet kl 17. 
Det fjärde veckoslutet har personalen vanligtvis ledigt.

Kvällskyrka

Vi firar Kvällskyrka i församlingshemmet tredje söndagen i månaden kl 17. Den är en enkel och rak gudstjänst för vem som helst, i synnerhet för Dig som inte är van att gå i kyrkan. Vi är flera som medverkar, både anställda och frivilliga.Vi sjunger nyare andliga sånger och firar nattvarden på ett familjärt sätt. Efter gudtjänsten samlas vi kring kaffe/te-bordet.

Nagu kyrka

Tag kontakt

kaplan
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Semester 1.1-8.3.2023, därefter pensionär.