Gudstjänstliv

Vi firar i regel gudstjänst eller högmässa söndagar kl 11. ”Högmässa” är gudstjänst med nattvard. Den andra söndagen i måndaden är högmässan finskspråkig. Tredje söndagen i månaden firar vi Kvällskyrka i kyrkan kl. 18. 
Det fjärde veckoslutet har personalen vanligtvis ledigt.

Nagu kyrka

Tag kontakt

t.f. kaplan
Nagu kapellförsamling
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
t.f. diakon
Nagu kapellförsamling
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
t.f. församlingsmusiker
Kyrkvallen 4
21660 Nagu