Hyppää sisältöön

Koupo lägergård

Det gemensamma kyrkorådet har i december 2018 beslutat hyra ut Koupo lägergård till Pargas stad för att fungera som skola. Sunnanbergs skola flyttar sin verksamhet till Koupo lägergård fr.o.m 7.1.2019. Det nuvarande avtalet utgår 31.12.2023.

Församlingarnas verksamhet i utrymmena fortsätter som tidigare.

Lägergården kan även hyras ut för externt bruk under skollov och sådana tidpunkter som församlingen inte själv har verksamhet där.

Förfrågningar gällande bokning av lägergården riktas till ekonomichefen

Jean-Mikael Öhman tel. 040 312 4471

E-post: pargas-parainen(at)evl.fi