Hyppää sisältöön

Kontaktuppgifter till samfällighetens anställda


Hanna Aalto

gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Niklas Ekman

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Jami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Mika Huhta

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Seidi Jansén

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Johannes Johansson

församlingsmästare
Nagu kapellförsamling
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Jim Karlsson

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Gun Lundström

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

Elina Lücke

arbetsledare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Ulrika Malmén

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring


Vesa Nummenmaa

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Nina Nyman

församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargas


Kati Sirkiä

värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mariann Sommerseth

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag


Jan Valli

församlingsmästare
Pargas kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas

Sami Valli

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Jean-Mikael Öhman

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas