Församlingens verksamhet för vuxna

Församlingskretsar

Malmens diakonikrets
träffas 2:a och 4:e torsdagen i månaden kl 13.30 i församlingshemmet. 

Muddais diakonikrets
träffas varannan måndag kl 17, vanligtvis hemma hos någon av kretsmedlemmarna. 

Missionsföreningen
samlas varannan måndag kl 14 i församlingshemmet.

Bibelsamtal & bön
ordnas varannan måndag kl 14 i församlingshemmet.

Samling på seniorboende på Vapparvägen
andra onsdagen i månaden kl 14

Samling i Blåa rummet, Folkhälsan
första onsdagen i månaden klockan 14.30

Pensionärsträffar

Den första och den tredje torsdagen i månaden samlas man till pensionärsträff i församlingshemmet. På programmet står oftast gemenskap, andakt, någon slags "föreläsning" och kaffe. Församlingen står värd för träffen en gång i månaden. Diakonikretsarna, ortens Marthakretsar och Röda Kors avdelningen i Pargas ansvarar för de övriga träffarna.

Kyrkvärdar

Varje söndag fungerar två församlingsmedlemmar som kyrkvärdar i högmässan. De hälsar folk välkomna till kyrkan och ger en psalmbok i handen. Vill du vara med i denna grupp, kontakta då Patrik Sundell.

Lunchklubb

Ordnas andra onsdagen i månaden kl 12 på Hotell Kalkstrand med lunch och samhällsaktuellt föredrag i kabinettet Gruvan.

Arbete för mission

Olika grupper inom församlingen jobbar och samlar in pengar för missionen. Vår församling samlar in pengar till missionen via Finska missionssällskapet. Missionsföreningen träffas varannan måndag i församlingshemmet.

Anställda besöker anstalter och servicepunkter

Församlingen besöker olika anstalter ca. en gång per månad, kontakta Sara Grönqvist vid frågor.

Vi besöker: i regel;
Malmkulla sista tisdagen i månaden då diakonissorna har en sångstund på varje avdelning.
Björkebo, första måndagen i månaden klockan 13.00
Seniorstugan, första fredagen i månaden klockan 13.00
Kårkulla, tisdagar kl.18
Vi besöker även Lilla Ro och Bäddavdelningen enligt överenskommelse.