Gudstjänstlivet i Pargas

Gudstjänstfirandet utgör själva kärnan i församlingsverksamheten. Varje söndag och helgdag kallar kyrkklockorna församlingen samman, ljusen brinner på altaret, orgeln spelar upp och prästen tar plats i koret. Söndag efter söndag, helgdag efter helgdag - gudstjänstfirandet följer en obruten tradition tillbaka till urkyrkans dagar. Traditionen blir en trygghet, gemenskapen en källa till återhämtning och kraft. Kyrkoårets skiftningar ger gudstjänstlivet färg och variation.

 

I Pargas församlingsdistrikt firar vi i regel högmässa kl 10 alla söndagar utom den första söndagen i månaden, då högmässa firas kl 12. Övriga helgdagar firas högmässa eller gudstjänst alltid kl 10.

Veckomässa firas varje onsdag kl. 18.00.

Vår församling firar familjegudstjänster på Kyndelsmässodagen, Palmsöndagen och Mikaelidagen.På julaftonen firas familjens julbön kl.13.30. Vid dessa tillfällen medverkar församlingens barngrupper i gudstjänsten med sång. Första söndagen i månaden då vi firar mässan klockan 12 fungerar ungdomar som kyrkvärdar och emellanåt medverkar ungdomarna också med annat program i gudstjänsten.

Under sommarmånaderna firas sommargudstjänster på Koupo lägergård samt i Qvidja och Björkholm kapell.

På självständighetsdagen firas en tvåspråkig gudstjänst tillsammans med finska församlingen. Före gudstjänsten följer uppvaktning vid hjältegravarna.

Kyrkvärdar är församlingens aktiva lekmän som hälsar gudstjänstbesökaren välkommen till kyrkan samt räcker fram både gudstjänstprogrammet och psalmboken. Kyrkvärdar kan också medverka till exempel i olika böner, textläsningar samt  hjälpa vid nattvardens utdelning.

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss!

Tideböner i Agricolakapellet dagligen
(kl. 8, kl. 12, kl. 18 och kl. 21)

Välkomna!

Tidegärden är en böneform som startades i de tidiga klostren och har därför mer än 1000 år av historia och formen kan likna de tidiga judiska bönerna med läsning av psaltarpsalmer. Man tror också att Jesus använde Psaltaren som bönebok.
Väståbolands svenska församling tänker starta upp med att be Laudes kl. 08, Sext kl.  12, Vesper kl. 18 och Completorium kl. 21 dagligen (mån-sön) och teologie kandidat Joakim Oldmark kommer att leda dessa. Vesper onsdagar och Sext på söndagar utgår p.g.a. mässa.

Tidebönen håller en rytm likt stilla veckan med att man högtidlighåller Jesu död på fredagen och uppståndelsen på söndagarna. Om man håller dessa böner dagligen så får man en lugn rytm i sitt vardagsliv tillsammans med Jesus. Bönen är en av kyrkans kärnverksamheter och i och med detta så vill Väståbolands svenska församling stärka sitt arbete kring bönen.

Agendor kommer att finnas på plats och en kort introduktion kommer att hållas inför varje bönetillfälle, om så behövs. Den tidegärd som vi följer är komponerad för församlingen och är på så sätt unik i sin form, även om den följer traditionen. Tidebönerna hålls i Agricolakapellet.

 

Högmässa i Pargas kyrka