Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

 

Läger på Koupo lägergård

SPORTLOVSLÄGER PÅ NYA KOUPO LÄGERGÅRD 2024

Läger 1
ÅK 1 – 4 22.2.2024—23.2.2024
Torsdag kl. 09.00 – fredag kl. 16.00. Pris 20 €

Läger 2
ÅK 5 - 7 23.2.2024—25.2.2024
Fredag kl. 19.00 – söndag kl. 13.00. Pris 20 €

Anmälan görs till Solveig Björklund-Sjöholm på e-postadressen: solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi, senast onsdagen den 14.02.2024.

Finns det matallergi meddela i god tid före lägret.
Lägerbrevet skickas till deltagaren efter anmälan.
Har du frågor eller vill veta mera om sportlovslägret ta kontakt till e-postadressen ovan eller ring på tel.nr. 040312 44 16.