Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Klicka på underrubrikerna i balken till vänster så får du mera information.

Höstlovsläger 2019

Höstskoj

Höstlovsläger i Houtskär 16-18.10.2019
Lägret är för dig som går i lågstadiet, också
du från skärgården!
Pris: 35€ (inkl. kost, logi, och resor)
Gemensam transport från Pargas.

Klicka här för att öppna anmälningslänken.
(Anmälan stängs 7.10)

Mer information om lägret ger Marika Eklund-Pelto eller Mari Nurmi.