Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

 

Läger på Koupo lägergård

 

Familjeläger på Nya Koupo 30.9-1.10.2023

Välkommen på familjeläger till Nya Koupo lägergård i Pargas, med början lördagen den 30.9.2023 kl. 10.00 och med avslutning söndagen den 1.10.2023 med brunch, samt familjemässa kl. 12 i Pargas kyrka.

Pris: 20 euro/familj (inkl. kost och logi)

För frågor, information och anmälan ta kontakt till Solveig Björklund-Sjöholm, telnr: 040 312 4416 eller till e-postadressen: solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi

Höstlovsläger på Koupo lägergård 21-22.10.
Mera information kommer närmare lägret.