Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Klicka på underrubrikerna i balken till vänster så får du mera information.

Läger 2019

Klubbweekend 26-27.4.2019 på Koupo lägergård. Gratis för dem som deltar i någon
av församlingens klubbar. Pris för övriga: 10€.

Anmälningar tas emot av barn- och ungdomsarbetsledaren Marika Eklund-Pelto.
 

Sommarens läger:
Pargas

Barnläger I på Koupo lägergård 17-18.6.2019.
Läger för dig som ännu inte går i skolan, 5-7 år.
Vi sover i tält eller inomhus. Deltagaravgift 20€.

Klicka här för anmälan till lägret. 
(Anmälan öppen 12.4-31.5)


Barnläger II på Koupo lägergård 18-19.6.2019
Läger för dig som ännu inte går i skolan, 5-7 år.
Vi sover i tält eller inomhus. Deltagaravgift 20€.
Klicka här för anmälan till lägret.
(Anmälan öppen 12.4-31.5)

 

Miniorläger på Koupo lägergård 30.6.-2.7.2019
Läger för dig som är 7-10 år.
Vi sover inomhus eller i tält. Deltagaravgift 35€.
Klicka här för anmälan till lägret.
(Anmälan öppen 12.4-31.5)


Juniorläger på Koupo lägergård 2-5.7.2019
Läger för dig som är 9-14 år.
Vi sover inomhus eller i tält. Deltagaravgift 45€.
Klicka här för anmälan till lägret.
(Anmälan öppen 12.4-31.5)

Mera information om sommarens läger på Koupo fås av Marika Eklund-Pelto.

Iniö

Dagsläger på Snäckan/Iniö 11-13.6.2019 kl.9-16
Mera information om lägret hittar du här.
Klicka här för anmälan till lägret.

(Anmälan öppen 27.3-13.5)

För mera inforamtion om dagslägret på Iniö ger Mari Nurmi.