Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Klicka på underrubrikerna i balken till vänster så får du mera information.

Läger 2019

Sportlovsläger för 7-10 åringar på Koupo lägergård 20-22.2.2019. Pris 35€.
Sportlovsläger för 9-13 åringar på Koupo lägergård 22-24.2.2019. Pris 35€.

Klubbweekend 26-27.4.2019 på Koupo lägergård. Gratis för dem som deltar i någon
av församlingens klubbar. Pris för övriga: 10€.

Anmälningar tas emot av barn- och ungdomsarbetsledaren Marika Eklund-Pelto.
 

Sommarens läger:

Barnläger I 17-18.6.2019
Barnläger II 18-19.6.2019

Miniorläger 8-10.7.2019
Juniorläger 10-12.7.2019

Mera information om sommarens läger fås av Marika Eklund-Pelto.