Barn

Välkommen med i vår
barn- och familjeverksamhet

Församlingen vill genom sin barn- och familjeverksamhet finnas med i familjernas vardag. På flera håll i församlingen verkar föräldra-barngrupper med lek och musik och trevlig samvaro. Äldre barn kan självständigt delta i församlingens olika klubbar och söndagsskolor samt lägerverksamheten under somrar och skollov. I Pargas finns både dagklubb och eftis för skolbarn och i skärgården finns det eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans klasser 1-6. Flera gånger under året ordnas gudstjänster som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

 

Läger på Koupo lägergård

SOMMARLÄGER PÅ NYA KOUPO LÄGERGÅRD 2024

BARNLÄGER
För 5-7åringar
6-7.6.2024
Pris 20 €

Minior tältläger
ÅK 1-4
8-10.7.2024
Pris 30 €

Junior tältläger
ÅK 5-7
10-12.7.2024
Pris 30€

Anmälan görs till Solveig Björklund-Sjöholm på e-postadressen: solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi eller per telefon 040 3124416.

Finns det matallergi meddela i god tid före lägret.
Lägerbrevet och säkerhetsblanketten skickas till deltagaren efter anmälan.
Har du frågor eller vill veta mera om lägren ta kontakt med Solveig.