Konfirmation i Pargas kyrka

Skriftskolan - en skola för livet

Livets stora frågor är alltid lika aktuella. Även om det inte går att finna svar på allt är det viktigt att fråga. Tillsammans utforskar vi livet, världen vi lever i, tron och det heliga. I skriftskolan möter vi varandra sådana som vi är. Vi funderar och diskuterar.  Vi möter Gud och Jesus och trons mysterier. Vi ber och känner efter var vi själva står, vad vi själva tror, vad vi vill med våra liv. Det är en värdefull tid.

Varje höst i september kan man anmäla sig till skriftskolan som börjar i oktober och vanligtvis pågår fram till sommaren. När skriftskolan är slut ordnas konfirmationstillfällen i våra kyrkor.  Vem som helst som fyllt eller fyller 15 år under konfirmationsåret kan delta i skriftskolan. Om man inte är döpt fungerar skriftskolan som dopundervisning, så man sedan kan bli döpt och medlem i kyrkan. Deltagande i skriftskolan förutsätter inte att man sedan blir konfirmerad.

I skriftskolan förbereds man för konfirmationen. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Dop, skriftskola och konfirmation bildar en helhet. Vid själva konfirmationen träder konfirmanderna fram inför altaret i kyrkan och bekräftar sitt dop. De välsignas och tågar sedan ut ur kyrkan som fullvärdiga medlemmar i församlingen. Konfirmationen blir så en av livets milstolpar och konfirmandtiden inte bara en skola för livet, utan även ett minne för livet.

Konfirmationsläger 2022

Pargas:
Sportlovsskriba 19-26.2.2022 i Villa Vekkula, Himos samt 1-3.3.2022 på Nya Koupo.
Konfirmation 18.4.2022 kl.14 i Pargas kyrka.

Läger I 26.6-7.7.2022 på Gamla Koupo.
Konfirmation 10.7.2022 kl. 10 i Pargas kyrka.
Läger II 26.6-7.7.2022 på Nya Koupo.
Konfirmation 10.7.2021 kl. 14 i Pargas kyrka.
Läger III 10-21.7.2022 på Gamla Koupo.
Konfirmation 24.7.2021 kl. 10 i Pargas kyrka.
 

Skärgårdsskriftskolan 2021-2022

Skriftskolläger i Houtskär 5-11.6.2022

Högmässa med konfirmation i Nagu kyrka sö 12.6 kl. 11
Högmässa med konfirmation i Korpo kyrka sö 19.6 kl. 12
Högmässa med konfirmation i Houtskär kyrka sö 19.6 kl. 11
Högmässa med konfirmation i Iniö kyrka sö 19.6.2022 kl. 13

Skribaläger på Gamla Koupo