Konfirmation i Pargas kyrka

Skriftskolan - en skola för livet

Livets stora frågor är alltid lika aktuella. Även om det inte går att finna svar på allt är det viktigt att fråga. Tillsammans utforskar vi livet, världen vi lever i, tron och det heliga. I skriftskolan möter vi varandra sådana som vi är. Vi funderar och diskuterar.  Vi möter Gud och Jesus och trons mysterier. Vi ber och känner efter var vi själva står, vad vi själva tror, vad vi vill med våra liv. Det är en värdefull tid.

Varje höst i september kan man anmäla sig till skriftskolan som börjar i oktober och vanligtvis pågår fram till sommaren. När skriftskolan är slut ordnas konfirmationstillfällen i våra kyrkor.  Vem som helst som fyllt eller fyller 15 år under konfirmationsåret kan delta i skriftskolan. Om man inte är döpt fungerar skriftskolan som dopundervisning, så man sedan kan bli döpt och medlem i kyrkan. Deltagande i skriftskolan förutsätter inte att man sedan blir konfirmerad.

I skriftskolan förbereds man för konfirmationen. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Dop, skriftskola och konfirmation bildar en helhet. Vid själva konfirmationen träder konfirmanderna fram inför altaret i kyrkan och bekräftar sitt dop. De välsignas och tågar sedan ut ur kyrkan som fullvärdiga medlemmar i församlingen. Konfirmationen blir så en av livets milstolpar och konfirmandtiden inte bara en skola för livet, utan även ett minne för livet.

Skriftskola & konfirmationsläger 2024


1. Läger I 23.6-4.7.2024 på Gamla Koupo.
Konfirmation 7.7.2024 kl. 12 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 11.10.2022 kl. 16.30 i Lyan

2. Läger II 23.6-4.7.2024 på Nya Koupo.
Konfirmation 7.7.2024 kl. 14 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 25.10.2022 kl. 15.30 i Lyan.

3. Läger III 7-18.7.2024 på Gamla Koupo.
Konfirmation 21.7.2024 kl. 10 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 26.10.2022 kl. 16.30 i Lyan.

4. Sportlovsskriba 17-24.2.2024 i Villa Vekkula, Himos samt ett weekendläger 1-3.3.2024 på Nya Koupo.
Konfirmation 19.5.2024 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 11.10.2022 kl. 15.30 i Lyan.

5. Skriftskolläger i Houtskär 6-13.6.2024 i Houtskär (Skärgårdsskolan HKF) samt ett weekendläger på Nya Koupo 17-19.11.2023
Konfirmation 16.6.2024 
Första månadssamlingen i samband med weekendlägret på Nya Koupo.

6. Kvällsskriftskola
Om en lägerskriftskola, av någon anledning, inte är aktuell så ordnar vi utgående från den anmälda gruppen, en skräddarsydd skriftskola bestående av kvällsträffar under året. Konfirmation 19.5.2024.

ANMÄLAN 
Sista anmälningsdag 29.9.2023. 

För mera information om skriftskolan i Pargas kontakta Patrik Sundell, för skärgårdens del Caroline Törnqvist.

Skribaläger på Gamla Koupo

Tag kontakt