Konfirmation i Pargas kyrka

Skriftskolan - en skola för livet

Livets stora frågor är alltid lika aktuella. Även om det inte går att finna svar på allt är det viktigt att fråga. Tillsammans utforskar vi livet, världen vi lever i, tron och det heliga. I skriftskolan möter vi varandra sådana som vi är. Vi funderar och diskuterar.  Vi möter Gud och Jesus och trons mysterier. Vi ber och känner efter var vi själva står, vad vi själva tror, vad vi vill med våra liv. Det är en värdefull tid.

Varje höst i september kan man anmäla sig till skriftskolan som börjar i oktober och vanligtvis pågår fram till sommaren. När skriftskolan är slut ordnas konfirmationstillfällen i våra kyrkor.  Vem som helst som fyllt eller fyller 15 år under konfirmationsåret kan delta i skriftskolan. Om man inte är döpt fungerar skriftskolan som dopundervisning, så man sedan kan bli döpt och medlem i kyrkan. Deltagande i skriftskolan förutsätter inte att man sedan blir konfirmerad.

I skriftskolan förbereds man för konfirmationen. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Dop, skriftskola och konfirmation bildar en helhet. Vid själva konfirmationen träder konfirmanderna fram inför altaret i kyrkan och bekräftar sitt dop. De välsignas och tågar sedan ut ur kyrkan som fullvärdiga medlemmar i församlingen. Konfirmationen blir så en av livets milstolpar och konfirmandtiden inte bara en skola för livet, utan även ett minne för livet.

Konfirmationsläger sommaren 2019

Pargas:
Sportlovsskriba 16-23.2.2019 samt 1-3.3.2019 på Nya Koupo.
Konfirmation 22.4.2019 kl. 14

Läger I 2-13.6.2019 Gamla Koupo.
Konfirmation 16.6.2019 kl. 10
Läger II 2-13.6.2019 Nya Koupo.
Konfirmation 16.06.2019 kl. 14
Läger III 23.6-4.7.2019 Gamla Koupo.
Konfirmation 7.7.2019 kl. 12

 

Skärgårdsskriftskola:

Weekend i Nagu 1-3.2.2019 + läger i Houtskär 2-8.6.2019
Konfirmation i Houtskär kyrka 9.6.2019 kl.11
Konfirmation i Nagu kyrka 16.6.2019 kl.11

Kvällsskriftskola i Korpo.
Tvåspråkig konfirmation i Korpo kyrka 9.6.2019 kl.11

 

Konfirmation