Konfirmation i Pargas kyrka

Skriftskolan - en skola för livet

Livets stora frågor är alltid lika aktuella. Även om det inte går att finna svar på allt är det viktigt att fråga. Tillsammans utforskar vi livet, världen vi lever i, tron och det heliga. I skriftskolan möter vi varandra sådana som vi är. Vi funderar och diskuterar.  Vi möter Gud och Jesus och trons mysterier. Vi ber och känner efter var vi själva står, vad vi själva tror, vad vi vill med våra liv. Det är en värdefull tid.

Varje höst i september kan man anmäla sig till skriftskolan som börjar i oktober och vanligtvis pågår fram till sommaren. När skriftskolan är slut ordnas konfirmationstillfällen i våra kyrkor.  Vem som helst som fyllt eller fyller 15 år under konfirmationsåret kan delta i skriftskolan. Om man inte är döpt fungerar skriftskolan som dopundervisning, så man sedan kan bli döpt och medlem i kyrkan. Deltagande i skriftskolan förutsätter inte att man sedan blir konfirmerad.

I skriftskolan förbereds man för konfirmationen. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Dop, skriftskola och konfirmation bildar en helhet. Vid själva konfirmationen träder konfirmanderna fram inför altaret i kyrkan och bekräftar sitt dop. De välsignas och tågar sedan ut ur kyrkan som fullvärdiga medlemmar i församlingen. Konfirmationen blir så en av livets milstolpar och konfirmandtiden inte bara en skola för livet, utan även ett minne för livet.

Skriftskola & konfirmationsläger 2023


1. Läger I 3-15.6.2023 på Gamla Koupo.
Konfirmation 18.6.2023 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 19.10.2022 kl. 16.30 i Lyan

2. Läger II 3-15.6.2023 på Nya Koupo.
Konfirmation 18.06.2023 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 26.10.2022 kl. 15.30 i Lyan.

3. Läger III 9-20.7.2023 på Gamla Koupo.
Konfirmation 23.7.2023 i Pargas kyrka.
Första månadssamlingen ons 26.10.2022 kl. 16.30 i Lyan.

4. Sportlovsskriba 18-25.2.2023 i Villa Vekkula, Himos samt ett weekendläger 3-5.3.2023 på Nya Koupo.
Konfirmation 10.4.2022 i Pargas kyrka.

5. Skriftskolläger i Houtskär 3-10.8.2023 i Houtskär (Skärgårdsskolan HKF) samt ett weekendläger i Nagu 19-21.5.2023
Konfirmation 13.08.2023.
Första månadssamlingen 6.11.2022 i Korpo.

För mera information om skriftskolan i Pargas kontakta Patrik Sundell, för skärgårdens del Janette Lagerroos.

Skribaläger på Gamla Koupo