Konfirmation i Pargas kyrka

Skriftskolan - en skola för livet

Livets stora frågor är alltid lika aktuella. Även om det inte går att finna svar på allt är det viktigt att fråga. Tillsammans utforskar vi livet, världen vi lever i, tron och det heliga. I skriftskolan möter vi varandra sådana som vi är. Vi funderar och diskuterar.  Vi möter Gud och Jesus och trons mysterier. Vi ber och känner efter var vi själva står, vad vi själva tror, vad vi vill med våra liv. Det är en värdefull tid.

Varje höst i september kan man anmäla sig till skriftskolan som börjar i oktober och vanligtvis pågår fram till sommaren. När skriftskolan är slut ordnas konfirmationstillfällen i våra kyrkor.  Vem som helst som fyllt eller fyller 15 år under konfirmationsåret kan delta i skriftskolan. Om man inte är döpt fungerar skriftskolan som dopundervisning, så man sedan kan bli döpt och medlem i kyrkan. Deltagande i skriftskolan förutsätter inte att man sedan blir konfirmerad.

I skriftskolan förbereds man för konfirmationen. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Dop, skriftskola och konfirmation bildar en helhet. Vid själva konfirmationen träder konfirmanderna fram inför altaret i kyrkan och bekräftar sitt dop. De välsignas och tågar sedan ut ur kyrkan som fullvärdiga medlemmar i församlingen. Konfirmationen blir så en av livets milstolpar och konfirmandtiden inte bara en skola för livet, utan även ett minne för livet.

Konfirmationsläger sommaren 2020

Information om skriftskollägren i Pargas 2020:

YouTube-video

Pargas:
Sportlovsskriba 15-22.2.2020 samt 28.2-1.3.2020 på Nya Koupo.
Konfirmation 23.8.2020 kl.10

Läger I 5-16.7.2020 Gamla Koupo.
Konfirmation 23.8.2020 kl. 14
Läger II 5-16.7.2020 Nya Koupo.
Konfirmation 02.08.2020 kl. 15
Läger III 19-30.7.2020 Gamla Koupo.
Konfirmation 2.8.2020 kl. 12
(Konfirmationsdatumen är preliminära, vi följer med situationen.)

 

Skärgårdsskriftskola:
Weekend i Nagu 31.1-2.2.2020 + läger i Houtskär 10-16.8.2020

Konfirmationsdatum meddelas senare.
 

 

Skribaläger på Gamla Koupo