Gudstjänstlivet i Korpo

Gudstjänsten är församlingens centrum och trons livsnerv. Vi låter oss vårdas av Guds Ord, som under kyrkoåret, kyrkans gudstjänstår, belyser trons grund och tillvarons väsen i alla dess mångskiftande dimensioner.

Gudstjänsterna hålls i regel sön- och helgdagar kl 11 i Korpo kyrka. Under sommarhalvåret hålls gudstjänsten en gång i månaden i Norrskata kyrka kl 15. Sommargudstjänster hålls en gång om året i Aspö och Jurmo kapell samt Utö bönehus, i regel i juli månad.

Korpo kyrka

Tag kontakt

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag