Anställdas kontaktinformationförsamlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär


barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär