Anställdas kontaktinformationförsamlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär


barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

tf församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Houtskär kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär