Anställdas kontaktinformationJami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Tjänstledig t.o.m. 09.10.2020


Mari Nurmi

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Ulla-Maija Söderlund

församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär