Anställdas kontaktinformation


Jami Helmiö

församlingsmästare
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

ledande kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär


Caroline Törnqvist

familjediakon
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär