Anställdas kontaktinformation


Jami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Jaana Rosenblad

diakoniarbetare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär