Anställdas kontaktinformationförsamlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär


barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

sommarkantor i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling