Anställdas kontaktinformationförsamlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär