Anställdas kontaktinformation


Jami Helmiö

församlingsmästare
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

ledande kaplan
Houtskärs sockenförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär