Anställdas kontaktinformation


Jami Helmiö

församlingsmästare
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Nella Lindholm

diakoniarbetare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

TjänstledigCaroline Törnqvist

diakon/ungdomsarbetsledare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär