Konfirmationens betydelse

Konfirmationen, som firas som avslutning på skriftskolan, innebär en bekräftelse. I konfirmationen bekräftar Gud konfirmanderna när församlingen ber för dem och konfirmanderna välsignas med den apostoliska välsignelsen.

Efter att ha fått undervisning i skriftskolan ansluter sig de unga till samma tro som föräldrarna och faddrarna bekände då de var med och läste trosbekännelsen vid deras dop.

Efter konfirmationen får ungdomarna självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen är en förutsättning för kyrklig vigsel, för att bli fadder och för att kunna ställa upp som kandidat i församlingsval efter att ha uppnått åldern som förutsätts för rösträtt (16 år) i församlingsval.

Vad krävs för att bli konfirmerad?

För att bli konfirmerad krävs att man är döpt, medlem i kyrkan och att man har deltagit i skriftskolundervisningen. Skriftskolan omfattar ca 80 timmar, som sprids ut under en halvårsperiod (lägerperioden medräknad).

Den som blir döpt först som vuxen blir samtidigt konfirmerad. Ungdomar som inte är döpta kan delta i skriftskolundervisningen och blir döpta under skriftskoltiden.  

Läs mera om skriftskolan och konfirmationen i vår församling HÄR.

Konfirmation

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation