Konfirmationens betydelse

Konfirmationen, som firas som avslutning på skriftskolan, innebär en bekräftelse. I konfirmationen bekräftar Gud konfirmanderna när församlingen ber för dem och konfirmanderna välsignas med den apostoliska välsignelsen.

Efter att ha fått undervisning i skriftskolan ansluter sig de unga till samma tro som föräldrarna och faddrarna bekände då de var med och läste trosbekännelsen vid deras dop.

Efter konfirmationen får ungdomarna självständigt delta i nattvarden. Konfirmationen är en förutsättning för kyrklig vigsel, för att bli fadder och för att kunna ställa upp som kandidat i församlingsval efter att ha uppnått åldern som förutsätts för rösträtt (16 år) i församlingsval.

Vad krävs för att bli konfirmerad?

För att bli konfirmerad krävs att man är döpt, medlem i kyrkan och att man har deltagit i skriftskolundervisningen. Skriftskolan omfattar ca 80 timmar, som sprids ut under en halvårsperiod (lägerperioden medräknad).

Den som blir döpt först som vuxen blir samtidigt konfirmerad. Ungdomar som inte är döpta kan delta i skriftskolundervisningen och blir döpta under skriftskoltiden.  

Läs mera om skriftskolan och konfirmationen i vår församling HÄR.

Konfirmation