Unga i skärgården

 

Nagu

Församlingen ordnar verksamhet för åk 5-9 i Lyan måndagar kl.15-18.

Houtskär

Klubb för åk 1-6 kl 15-16.30
Klubb för åk 7-9 kl 16.30-18.00

Udda veckors fredagar

 

Kontakta Mari Nurmi för mera information gällande ungdomsarbetet i skärgården.

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu