Unga i skärgården

Ledarskolning i skärgården  2020-2021

Ledarkurs ordnas för konfirmerad ungdom och ger möjlighet att verka som hjälpledare för barn, juniorer och konfirmander. Kursen består av lektioner via nätet (skype, google mm.) 1-2 tisdagar i månaden och några närträffar samt ett veckoslutläger.

Kom med!

Efter avklarad kurs har man möjlighet att fungera som ledare på barn-, minior-, junior- och på skriftskolläger. 

Du anmäler ditt intresse till ledarkursen genom att skicka epost eller sms eller whatsapp eller dylikt till Mari Nurmi.

Vid anmälningen skall du ge följande info: Namn, Adress, Mobilnr, Epost och födelsetid.

Mari Nurmi

 

Kontakta Mari Nurmi för mera information gällande ungdomsarbetet i skärgården.

Tag kontakt

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu