Unga i skärgården

Ledarskolning i skärgården

Du som gått skriban – hjärtligt välkommen att börja församlingens ledarkurs I. Efter avklarad ledarkurs ges möjlighet för dig att verka som hjälpledare inom församlingens barn- och familjearbete. Efter ledarkurs I ordnas en fortsättningskurs som riktar in sig på konfirmand- och ungdomsarbetet. Du kan även delta i ledarkursen för nöjets skull, även om du inte tänkt att ha ledaruppgifter i församlingen i framtiden.

För mera information om ledarskolningen i skärgården kontakta Caroline Törnqvist eller Patrik Sundell.