Unga i skärgården

Ledarskolning i skärgården

Du som gått skriban – hjärtligt välkommen att börja församlingens ledarkurs I. Efter avklarad ledarkurs ges möjlighet för dig att verka som hjälpledare inom församlingens barn- och familjearbete. Efter ledarkurs I ordnas en fortsättningskurs som riktar in sig på konfirmand- och ungdomsarbetet. Du kan även delta i ledarkursen för nöjets skull, även om du inte tänkt att ha ledaruppgifter i församlingen i framtiden. Alla är alltså välkomna med!
Ledarkurs I består av två veckoslutsläger på Nya Koupo lägergård i Pargas. Under höstterminen träffas vi 2-4.12.2022 och under vårterminen 18-19.3.2023. Efter genomgången kurs utdelas ett kursintyg. 

Du anmäler dig genom att mejla ditt intresse till patrik.sundell(a)evl.fi senast 30.11. Närmare praktisk information om kursen skickas till alla som anmält sig.