Verksamhet

Församlingen firar som oftast svensk gudstjänst eller högmässa söndagar kl. 11. Undantag utgör den andra söndagen i månaden som är ”den finska söndagen” med finskspråkig högmässa kl. 11. Den tredje söndagen i månaden firas Kvällskyrka i kyrkan kl. 18. Det fjärde veckoslutet i månaden är personalen ledig.

Det finns också goda rastplatser för vardagen, som t.ex. Kaffebaren eller den gemensamma lunchen. Också inom diakonin och missionen finns tillfällen till att träffas och ta ansvar.

Kapellförsamlingen ordnar också verksamhet för barn och unga. Musiken hör också kyrkan till. 

Sommartid håller vissa av verksamheterna ovan paus. Men observera också sommarens extra program som skärgårdsgudstjänsterna på t.ex. Nötö och själö och Sjung med oss i Mattnäs bönehus. Upptäck här och där också intressanta konserter. Se Evenemangskalendern för närmare information om allt program.

Diakonins 150-årsjubileum

Väståbolands svenska församling firar Diakonins i Finland 150-årsjubileum genom att ordna tillfällen i alla församlingsdelar. Lördagen den 11.6. firade man i Nagu kapellförsamling som en sommarfest på Diakonistugans gårdsplan. Diakonerna och övriga anställda var på plats och på programmet stod festtal (se bilagaÖppna länk i ny flik) sommarpsalmer, solosång, diktläsning, glad samvaro samt kaffe med gräddtårta.