Verksamhet

Församlingen firar som oftast svensk gudstjänst eller högmässa söndagar kl 11. Undantag utgör den andra söndagen i månaden som är ”den finska söndagen” med finsk högmässa kl 11. Den tredje söndagen i månaden firas Kvällskyrka i församlingshemmet kl 17. Det fjärde veckoslutet i månaden är personalen ledig.

Det finns också goda rastplatser för vardagen, som Kaffestugan varje måndag (gemenskap, kaffe och psalmsång för alla) och "Seurakuntapiiri" (finskspråkig diskussionsgrupp) en gång i månaden. Också inom diakonin och missionen finns tillfällen till att träffas och ta ansvar.

Musiken hör kyrkan till. Därför finns det en kör för barn och en för vuxna, och förstås Gung & Sjung, den tvåspråkiga familjeklubben, för både barn- och vuxna. För barn och juniorer ordnas Kockklubb. När det gäller de unga satsar man på skriftskolan, hjälpledarutbildningen och kontakter i skolan.

Sommartid håller vissa av verksamheterna ovan paus. Men observera också sommarens extra program som skärgårdsgudstjänsterna på t.ex. Nötö och själö och Sjung med oss i Mattnäs bönehus. Upptäck här och där också intressanta konserter. Se Evenemangskalendern för närmare information om allt program.

Diakonins 150-årsjubileum

Väståbolands svenska församling firar Diakonins i Finland 150-årsjubileum genom att ordna tillfällen i alla församlingsdelar. Lördagen den 11.6. firade man i Nagu kapellförsamling som en sommarfest på Diakonistugans gårdsplan. Diakonerna och övriga anställda var på plats och på programmet stod festtal (se bilagaÖppna länk i ny flik) sommarpsalmer, solosång, diktläsning, glad samvaro samt kaffe med gräddtårta.