Barn & familj i skärgården

Nagu

Gung & sjung

Har haft paus under hösten 2018, om du är dagledig med barn och önskar delta i denna grupp där du kan umgås med
andra daglediga, meddela kaplan Kjell Granström, tel 040 312 4432!

Barnkören åk 1-2

Barnkören övar tisdagar kl. 13.30-14.15 i församlingshemmet.

Robert Helin leder kören.

Kockklubb med pyssel
För åk 1-3 torsdagar kl. 12.30-13.45 i församlingsstugan.
För åk 4-6 torsdagar kl. 13.45-15.30 i församlingsstugan.

Kontakta Mari Nurmi för mera information.

 

Korpo

Familjecafé

Familjecaféet är en träffpunkt för små barn och deras föräldrar. Vi ger en möjlighet för föräldrar att samtala och utbyta tankar och erfarenheter kring föräldraskapet och andra aktuella frågor medan barnen får leka i en trygg miljö utanför hemmet. Samling måndagar kl. 10-12 varannan vecka. För närmare info kontakta diakon Kaisa Söderholm.


Barnkör
Barnkören håller en paus.


Juniorklubb
En plats för dig som går i åk 1-6 där vi pysslar, leker, bakar och trivs med varandra. Församlingen bjuder på mellanmål.
Vi träffas på onsdagar i församlingshemmet enligt följande:

  • Klasserna 1-2 kl 14-15.30
  • Klasserna 3-6 kl 15-16.30

Kontakta Mari Nurmi för mera information.

 

Houtskär

Juniorklubb
För 1-6 klassens elever fredagar kl. 12.30-14.30 i klubbhuset. Programmet: Pyssel, spel, fri lek samt liten mellis. Vi slutar med en andakt. Kontakta Mari Nurmi för mera information.

Iniö

Månadsträffar för 1-6 klassister i församlingshemmet på följande måndagar 29.4 och 20.5 kl 13.30-16.30.
- pyssel, mellanmål, lek och spel

Dagsläger för barn från 6–11 år den 11-13 juni kl 9 – 16 i Snäckan och i församlingshemmet var vi äter lunch. Vi leker, sjunger, pysslar, busar, lär oss mera om Jesus och vistas också ute. Programmet startar kl 9 och slutar kl 16 varje dag. Vid behov kan barnen lämnas redan 8.45 och hämtas kl 16.30. Avgift 30€, innehåller material, lunch och mellanmål, gruppolycksfallsförsäkring och vuxen närvaro.

Anmälningen är öppen 27.3-13.5. Efter anmälningen får du lägerbrev hem. https://www.katrina.fi/srk/parainen/ilmoittautuminen/ilmoittaut uminen.php?add=6e52861a8735dfda7224af3bdc6b612c17&lang =sv

Har du frågor? Hör av dig till mari.nurmi@evl.fi eller 040 3124436 
Kontakta ungdomsarbetsledare Mari Nurmi för mera information.

Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper gärna med bidrag vid behov. Barn över 12 år kan i mån av utrymme få hänga med som storasyskon/hjälpaledare och betalar ingen avgift.


 

Kocklubbens barn i Nagu bakar croissanter.
Kocklubbens barn i Nagu bakar croissanter.
Beskrivning över dagsläger i Iniö sommar 2019
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag