Barn & familj i skärgården

Nagu

Gung & sjung
En grupp för barn och föräldrar (mor-och farföräldrar också välkomna!) där vi sjunger, spelar och leker.
Vi bjuder på mellanmål.
Vi träffas tisdagar i församlingshemmet kl.10.30-12

Robert Helin drar gruppen.

Barnkören åk 1-2

Barnkören övar tisdagar kl. 13.30-14.15 i församlingshemmet.

Robert Helin leder kören.

Kockklubb med pyssel
För åk 1-3 torsdagar kl. 12.30-13.45 i församlingsstugan.
För åk 4-6 torsdagar kl. 13.45-15.30 i församlingsstugan.

Kontakta Mari Nurmi för mera information.

 

Korpo

Familjecafé

Familjecaféet är en träffpunkt för små barn och deras föräldrar. Vi ger en möjlighet för föräldrar att samtala och utbyta tankar och erfarenheter kring föräldraskapet och andra aktuella frågor medan barnen får leka i en trygg miljö utanför hemmet. Samling måndagar kl. 10-12 varannan vecka. För närmare info kontakta diakon Kaisa Söderholm.


Barnkör
Barnkören håller en paus.


Juniorklubb
En plats för dig som går i åk 1-6 där vi pysslar, leker, bakar och trivs med varandra. Församlingen bjuder på mellanmål.
Vi träffas på onsdagar i församlingshemmet enligt följande:

  • Klasserna 1-2 kl 14-15.30
  • Klasserna 3-6 kl 15-16.30

Kontakta Mari Nurmi för mera information.

 

Houtskär

Juniorklubb
För 1-6 klassens elever fredagar kl. 12.30-14.30 i klubbhuset. Programmet: Pyssel, spel, fri lek samt liten mellis. Vi slutar med en andakt. Kontakta Mari Nurmi för mera information.

Iniö

  • Familjmässa för små och stora på Mikaelidagen 30.9 kl 13.00 i Iniö kyrkan. 
  • Dagläger för barn. Vi håller på och planerar en 3 dagars dagläger för juli 2019 i Iniö för barn mellan 6-12 år. Dagarna kommer att innehålla pyssel, spel, lek, simning, mat och allt möjligt mellan himmel och jord.

 Kontakta ungdomsarbetsledare Mari Nurmi för mera information.


 

Kocklubbens barn i Nagu bakar croissanter.
Kocklubbens barn i Nagu bakar croissanter.
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag, på semester 8-22.10.2018

kantor
Houtskär kapellförsamling Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag