Anställda i Väståbolands svenska församling

B E G H K L M N O S W

B


E


G


kantor
Houtskär kapellförsamling Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

tf barnledare
Pargas församlingsdistrikt
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

H


K


byråsekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

onsdagar i Nagu

L


församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

M


tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

I tjänst fr.o.m. 24.10.2018

N


barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

O


S


barnledare
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m 31.12.2018

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag, på semester 8-22.10.2018

W


tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär