Hyppää sisältöön

Begravningsväsendet

I Finland är begravning en samhällelig uppgift som via lagstiftning har ålagts att skötas av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Pargas kyrkliga samfällighet har hand om följande begravningsplatser:

Pargas begravningsplats, Nagu begravningsplats, Nötö begravningsplats, Korpo begravningsplats, Norrskata begravningsplats, Aspö begravningsplats, Jurmo begravningsplats, Utö begravningsplats, Houtskär begravningsplats, Iniö begravningsplats.

Primära uppgifter

Till begravningsväsendets uppgifter hör administration, planering, anläggning och underhåll av begravningsplatser samt uppgifter förknippade med begravningar. Detta innebär med andra ord att se till att begravningsplatserna är i det skick som krävs enligt lagar och förordningar. Till det egentliga begravningsväsendet hör uppgifter förknippade med begravningar såsom gravgrävning och iståndsättandet av gravar. Genom gravkontorets verksamhet sköts kontakten till gravrättsinnehavare gällande gravärenden.

Finansiering

Kyrkan får en andel av den statliga finansieringen för upprätthållandet av begravningsväsendet och till underhåll av historiskt värdefulla byggnader. Andelen räcker dock inte till att täcka dessa kostnader helt utan dessa finansieras också med de skattemedel medlemmarna betalar.