Begravningsväsendet

Begravningsväsendets uppgift är att se till att gravgårdarna är i det skick som krävs enligt lagar och förordningar. Kyrkan får en andel av den statliga finansieringen för upprätthållandet av begravningsväsendet och till underhåll av historiskt värdefulla byggnader. Andelen räcker dock inte till att täcka dessa kostnader helt utan dessa finansieras också med de skattemedel medlemmarna betalar.