MEDDELANDE OM TRÄDFÄLLNING PÅ GRAVGÅRDEN I PARGAS

 

Under tiden 27.3-28.3.2019 utförs trädfällning på gravgården i Pargas.

Du är välkommen att besöka gravgården som vanligt. Mindre områden kan dock av säkerhetsskäl tillfälligt vara avgränsade p.g.a. de pågående arbetena.

Vi hoppas på överseende med detta.

 

Kontaktperson:

Jim Karlsson

fastighetschef

tel. 040-312 4481

jim.karlsson@evl.fi