Missionsboden i Pargas

Missionsboden är Pargas församlingsdistrikts loppmarknad. Ända sedan 1986 har "Pargas Stockmann" verkat i olika utrymmen och verksamheten är livlig år efter år. Ofta kan man se köbildning utanför dörren varje tisdag, torsdag och lördag då de frivilliga arbetarna öppnar dörren till butiken. Missionsbodens intäkter, ca 30 000 € per år, går till Tanzania via Finska Missionssällskapet samt till Kyrkans Utlandshjälp.

Hela, rena och funktionsdugliga varor tas emot. Man säljer en stor del av varorna, men det som inte går åt skickas vidare till hjälpbehövande, både i vårt land och utomlands.

Missionsboden skulle inte klara sig utan de frivilliga medarbetarna. Arbetet på boden är krävande, såväl tidsmässigt som fysiskt, men många fortsätter troget att jobba, varje vecka året om. Det som sporrar arbetarna är den sociala gemenskapen och känslan av att vara till nytta och hjälp för andra. Blev du intresserad av verksamheten och vill veta mer så kontakta t.f.diakonen Jeanetthe Enkvist.

Öppethållningstiderna hittar du på hemsidans första sida och i evenemangskalendern.

Interiör Missionboden