Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi andra söndagen efter trettondagen. Vi är redan inne i andra halvan av januari på det nya årtiondet. Tiden går snabbt och snart har vi igen våren här med ljusa kvällar och ljumma vindar. Det är sådant som vi får tänka tillbaka på när vinden pinar i knutarna och det är mörkt ute.

Temat för inkommande söndag och veckan därpå är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft. En av de mest kända texterna för denna period är om bröllopet i Kana när Jesus förvandlade vatten till vin. Men vi ska inte uppehålla oss vid den i dag, vi är inne i Kyrkohandbokens andra årgång och i evangelisten Johannes text i fjärde kapitlet berättas det om när Jesus kom till en stad som hette Sykar. Han stannar upp vid Jakobs källa, och där finns en samarisk kvinna som hade kommit för att hämta vatten. Jesus ber om något att dricka, och så kommer de så småningom fram till detta med det levande vattnet. Den samariska kvinnan säger: [...] Jag vet att Messias kommer och när han kommer skall han låta oss veta allt [...]. (Joh 4: 25). Till det säger Jesus: [...] Det är jag, den som talar till dig [...]. (Joh 4: 26). När vi läser vidare i evangeliet får vi veta att många i staden kom till tro via kvinnans vittnesbörd, och Jesus stannade två dagar hos samarierna.

Det är många saker man kunde plocka ut från denna text, men nu endast ett par saker. Bland annat det att det var uppseendeväckande att Jesus, en judisk man och rabbi gav sig i samspråk med en samarisk kvinna och att han dessutom stannade hos samarierna över natten. Det visar på Jesu fördomsfrihet, han såg till hjärtat och inte till det yttre. Dessutom fick den samariska kvinnan vara ett verktyg i Guds plan, att föra dessa samarier till frälsningens väg. Så är det också med oss, vi kan, vi får vara Herrens verktyg på olika sätt. Det viktigaste är att vi är lyhörda inför de uppgifter som Herren ger till oss. För han har en plan för oss alla, han har en egen väg för oss alla!

 

Vill tillönska er Guds rika välsignelse i era värv!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling