Kyrkoherdens spalt                                                    

Vi har för en tid sedan firat Apostladagen och det påminner oss om det stora arbete som Jesus och apostlarna satte igång och som ledde till att vi fick den världsvida kristna kyrkan som vi har i dag. Det var ett arbete som Jesus Kristus igångsatte och som hans apostlar förmodligen inte kunde överblicka på något sätt i det skedet när de vandrade med Jesus. Det var ett led i Guds stora frälsningsplan och visar på ett dynamiskt sätt på Guds allmakt. I Psaltarpsalmen kan vi läsa på följande sätt: [...] Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar [...]. (Psaltaren 145: 3‒4).

I den tid som har förflutit genom århundrandena sedan apostlarna vandrade här på jorden har bönen varit och är ett ständigt element i det kristna livet. Det har varit och är viktigt för den enskilda människan, för familjen och sedermera inom olika grupperingar i församlingen. Dessutom vid olika typer av sammanträden, möten, förrättningar, dop, vigslar och jordfästningar och naturligtvis också i gudstjänster runt om i våra kyrkor och kapell. 

Bönens makt är mycket stor och vi ska komma ihåg att Jesus har gett oss löften i anslutning till detta. I Bergspredikan säger Jesus på följande sätt: [...] Be så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas [...]. (Matteus evangelium 7: 7‒8). Detta är ett löfte som vi ska ta på allvar, det är en realitet och ett faktiskt skeende som Jesus lägger fram för oss. Bönen är mitt inne i centrum för kyrkans verksamhet och det finns i dagens splittrade värld behov av att stärka det, också här lokalt i västra delen av Åboland.

Som ett led i detta startar vi upp under teologistuderande Joakim Oldmarks ledning ny verksamhet i form av tideböner och som kommer att hållas i Agricolakapellet i Pargas. Följ med i annonseringen och informationen på hemsidan. 

Vad är då en tidebön? Jag citerar Joakim: Tidebönen håller en rytm likt stilla veckan med att man högtidlighåller Jesu död på fredagen och uppståndelsen på söndagarna. Om man håller dessa böner dagligen så får man en lugn rytm i sitt vardagsliv tillsammans med Jesus [...]. Detta är en verksamhet och en möjlighet för Dig att delta i och att få uppleva en stund av stillhet i vardagens rytm, välkommen med!

 

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling