Vuxna i Korpo

Pensionärsträffen är avsedd för äldre pensionärer. Vi samlas i regel tredje tisdagen i månaden kl 15 i församlingshemmet för att utbyta tankar och erfarenheter under en stund av trivsam samvaro, ibland med någon inbjuden gäst. För närmare info kontakta diakonassistent Izabelle Lundström.

Cancercaféet är en träffpunkt för personer som har eller har haft cancer. Caféet erbjuder en möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter kring sjukdomen och dess följder i en förtroendeskapande och vårdande miljö. Cancercaféet träffas i regel en gång i månaden.