Vuxna i Korpo

Pensionärsträffen är avsedd för äldre pensionärer. Vi samlas i regel tredje tisdagen i månaden kl 15 i församlingshemmet för att utbyta tankar och erfarenheter under en stund av trivsam samvaro, ibland med någon inbjuden gäst. För närmare info kontakta diakon Kaisa Söderholm.

Tisdagsträffen är en öppet-hus-verksamhet som riktar sig till alla daglediga oavsett ålder. En del av deltagarna stickar lappar till Teresa-filtar, som i slutet av arbetsåret sänds till ett sjukhus i Kenya. Andra ägnar sig åt att pyssla eller att samtala och umgås under otvungna former. Tisdagsträffen träffas i regel sista tisdagen i månaden och förverkligas i samarbete med Röda Korsets väntjänst och medborgarinstitutet Kombi. För närmare info kontakta diakon Kaisa Söderholm.

Cancercaféet är en träffpunkt för personer som har eller har haft cancer. Caféet erbjuder en möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter kring sjukdomen och dess följder i en förtroendeskapande och vårdande miljö. Cancercaféet träffas i regel en gång i månaden. För närmare info kontakta diakon Kaisa Söderholm.