Gudstjänstlivet

Gudstjänst/högmässa firas i Iniö 1-3 gånger i månaden. Fro.m. hösten 2023 ansvarar predikobiträde Marika Torp för gudstjänsterna.