Gudstjänstlivet

Gudstjänst/högmässa firas i Iniö 1-3 gånger i månaden. Fro.m. hösten 2022 ansvarar t.f. kaplan Saara Maria Roto för gudstjänsterna.