Välkommen till Houtskär kapellförsamling

 

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar kl. 10-12, övriga tider enligt överenskommelse med diakonissa
Wiveca Eklund, tel. 040 312 4455.
 

tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
Sommarbild av Houtskär kyrka