Välkommen till Houtskär kapellförsamling

 

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar kl. 9-12 och enligt överenskommelse.
Tel. 040 312 4450

Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.
Wiveca Eklund tel. 040 312 4455
 

tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu