Välkommen till Houtskär kapellförsamling

 

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar kl. 9-12 och enligt överenskommelse.
Tel. 040 312 4450
Tf kaplan Janette Lagerroos 040 312 4452

Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.
Wiveca Eklund tel. 040 312 4455

församlingsmästare
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
tf församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Houtskär kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
Houtskär månadsprogram november 2019.
Månadsprogram November. Klicka på bilden för att få den större.