Välkommen till Houtskär kapellförsamling

 

Pastorskansliet i Houtskär är öppet tisdagar kl. 9-12 och enligt överenskommelse.
Tel. 040 312 4450
Tf kaplan Janette Lagerroos 040 312 4452

Diakonimottagningen är öppen enligt överenskommelse.
Wiveca Eklund tel. 040 312 4455