Hyppää sisältöön

Rösta i församlingsvalet

I församlingsvalet kan du rösta på förhand eller på den egentliga valdagen.
Valdagen är den 20.11.2022 och förhandsröstningen pågår 8-12.11.2022

Vem får rösta?

Du får rösta i församlingsvalet om du senast på valdagen har fyllt 16 år och senast den 15.8.2022 blivit medlem av evangelisk-lutherska kyrkan. Det förutsetts inte att du har deltagit i konfirmandundervisning eller blivit konfirmerad, det räcker att du är medlem.

Du har rösträtt i den församling vars medlem du har varit 15.8.2022. Om du alltså har flyttat till en annan församlings område efter 15.8, har rösträtten inte flyttats över till den nya församlingen.

Vem kan jag rösta på?

I valet kan du rösta på din egen församlings kandidater. I valet utses medlemmar till varje enskild församlings församlingsråd och till gemensamma kyrkofullmäktige. Några av kandidaterna kandiderar i båda valen, andra bara i det ena. I vallokalen får väljarna två röstsedlar. Med den vita röstsedeln röstar du på en kandidat till kyrkofullmäktige, med den orangefärgade på en kandidat till din församlings församlingsråd.

Var kan jag rösta?

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022. 

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen antecknad på meddelandekortet du har fått hemskickad. Väståbolands svenska församling är indelad i röstningsområden, för Pargasbor sker valdagsröstningen i Pargas församlingshem, för Nagu- och Korpobor i Nagu kyrka och för Houtskär- och Iniöbor i Houtskär kyrka kl. 11-20 på valdagen.

Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta och kom ihåg att ta med identitetsbevis. 

Information om röstningsställen: