Pargas kyrka

Pargas kyrka

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Öppen dagligen kl. 9-15

Gå en virtuell rundtur i Pargas kyrka!Öppna länk i ny flik

Pargas kyrka som är en av vårt lands över sjuttio medeltida gråstenkyrkor är belägen på den så kallade kyrkbacken i det område som kallas för Gamla malmen. Pargas kyrka omnämns första gången i Åbo domkyrkas svartbok i ett dokument som är daterat den 6 juni 1329. Det är högst sannolikt dock inte fråga om den nuvarande kyrkan. Tyvärr finns det inte kvar några skriftliga dokument som skulle berätta när kyrkan uppfördes. Pargas kyrka har en exceptionell byggnadshistoria. Ursprungligen byggde man nämligen ett smalare kor och därtill anslutande sakristia. Av okänd anledning rev man det smalare koret på 1400-talet. Det som i dag finns kvar av denna byggnadsfas är den ursprungliga sakristians västra del, som senare på 1600-talet utvidgades till en kyrka för finskspråkiga församlingsmedlemmar.

Det finns i dag två olika åsikter om kyrkans ålder. Markus Hiekkanen som har använt konsthistoriska och arkitektoniska drag daterar Pargas kyrka till 1440- eller -50 talet medan Pia Sjöberg som har utnyttjat naturvetenskapliga metoder daterar kyrkan till 1380-talet.  I alla fall stod kyrkan i sin fulla prakt först år 1486 då Petrus Henrikssons grupp dekorerade kyrkan med fina vägg- och valvmålningar. Kyrksalen är en av de mest imponerande i vårt land och har några byggnadstekniska detaljer som är unika för Pargas kyrka. Kyrkans inredning härstammar från mest från 1600- och 1700-talen.  Under sin närmare sex hundraåriga historia har Pargas kyrka genomgått en lång rad av olika förändringar, bland andra utvidgning av fönstren och insättning av nya fönster på norrväggen. Pargas kyrka har senast renoverats år 2011.

Nordost om kyrkan på kyrkogården står Tengströmska gravkapellet, som Finlands första ärkebiskop Jacob Tengström lät bygga för sin familj år 1819. Klockstapeln vars stenfot är från medeltiden står väster om kyrkans södraporthus. Öster om kyrkan på kyrkogården står begravningskapellet som är ritat av Erik Bryggman. Kapellet som blev färdigt år 1930 var Bryggmans första internationellt publicerat arbete och anses vara en av de mest imponerande prefunktionalistiska byggnaderna i vårt land.

 

Mera information om Pargas kyrkas byggnadshistoria och bilder hittar du här.Öppna länk i ny flik

En kort historik om orglarna i Pargas kan du läsa härÖppna länk i ny flik. (Svenskspråkig+finskspråkig text)

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Toalett Toalett

Evenemang

sön 16.6 kl. 10.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Högmässa

4. söndagen efter pingst
ons 19.6 kl. 18.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Veckomässa

Välkomna!
sön 23.6 kl. 10.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Högmässa

5. söndagen efter pingst
ons 26.6 kl. 18.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Veckomässa

Välkomna!
sön 30.6 kl. 10.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Högmässa

Apostladagen
ons 3.7 kl. 18.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Veckomässa

Välkomna!
ons 3.7 kl. 21.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

sön 7.7 kl. 12.00

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Högmässa med konfirmation

7. söndagen efter pingst