Medlemmar i församlingsrådet 2019-2022

Kyrkoherde Sara Grönqvist, ordförande
Magnus Sundman, viceordförande
Rune Johansson
Jan Eriksson
Sara Bergqvist
Helena Lindström
Tiina Pöyli
Alf Jansson
Tina Rosvall
Yngve Lindqvist
Ditte Nordqvist
Ulf Pakalén
Widar Nyberg

Väståbolands svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Jan Eriksson, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Sara Bergqvist
Petra Öhman
Magnus Sundman
Jeanette Laaksonen
Rea Åkerfelt
Tina Rosvall
Alf Jansson
Tomas Jansén
Mikael Östman
Monica Hedström-Järvinen
Ulla Alstrand
Jan Gräsbeck
Toni Kaarto
​​​​​​​Erkki Kruuna
Viveca Auer
Johan Kortteinen
Solveig Karlsson
Widar Nyberg
​​Tiina Johansson