Kantorer i Väståbolands svenska församling


kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag





tf församlingsmusiker (Houtskär 50%, Nagu20%)
Houtskär kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär