Bokningar och ämbetsbevis

Via kyrkoherdeämbetet kommer man överens om tid och plats för dop, vigslar och begravningar samt bokar präst och kantor för förrättningar och samtal.

Kyrkoherdeämbetet betjänar även i frågor som gäller ämbetsbevis och släktutredningar, hinderslöshetsintyg samt medlemskapsärenden.