Bokningar

Via kyrkoherdeämbetet kommer man överens om tid och plats för dop, vigslar och begravningar samt bokar präst och kantor för förrättningar och samtal.

Ämbetsbevis och medlemsärenden sköts av Kustens och Ålands centralregister.Öppna länk i ny flik