Agricolakapellet

Agricolakapellet

Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas

Som Markus Hiekkanen har konstaterat har Pargas kyrka en exceptionell byggnadshistoria. Man hade ursprungligen börjat bygga ett lägre och smalare kor på 1380-talet, vilket revs senast på 1480-talet.  Arkeologiska utgrävningar utfördes i kyrkan på 1960-talet och man kunde då bestämma det smala korets yttre mått till 9,5 x 11 m. Korets höjd antogs ha varit ca 3 m. Den så kallade finska kyrkans eller Agricolakapellets västra del antas ha varit den ursprungliga sakristian, som efter att det smala koret hade övergivits, inreddes till kyrka för finskspråkiga församlingmedlemmar 1651-52 och senare utvidgades år 1688. Ännu idag kan man se att den första sakristian står snett mot kyrkans östgavel. Kontreforten vid kyrkans östgavel har ursprungligen inte varit en stödpelare, utan en del av det smala korets sydvägg. Vid östgaveln finns också tecken på murningsfogar som är kvar av den triumfbågsöppning, som funnits mellan lång-huset och det ursprungliga koret

Kapellet används för bland annat dop, vigslar och mässor. I Kapellet ordnas också utställningar och uppträdanden förenliga med kyrkans värderingar.

Läge på kartan