Nötö kapell

Nötö kapell

Nötövägen 56, 21680 Nötö

I skriftliga källor omnämns Nötö kapellkyrka för första gången år 1657. Ifrågavarande kapell har möjligen varit beläget på Mattsbacken i närheten av den nuvarande bebyggelsen. Det nya kapellets väggar restes år 1664 på den nuvarande Kappalholmen. En del av finansieringen erhölls av grevinnan Maria Sophia de la Gardie, som med sitt följe hade räddats efter att ha hamnat i sjönöd i närheten av Lökholm i oktober 1664. Öborna på Nötös östra sida ansåg ändå att det var för lång väg till kyrkan och därför beslöts om byggandet av ett nytta kapell på Nötö. Det nuvarande Abrahamskapellet stod klart år 1756 och nästa år invigdes kyrkan av Nagus kyrkoherde Abraham Miödh den äldre. Miödh hade även deltagit i kyrkobyggnadskostnaderna och kyrkan namngavs efter honom. Byggmästaren som lett arbetet, timmermannen Hinric Walli från Åbo, hann dö innan kyrkan stod klar, på grund av skador han ådragit sig under arbetet. 

Kyrkan är hög med valmat tak, avlång, åttkantig och invändigt välvd i trä. I kyrkans västra ända finns en tambur och i nordvästra hörnet en år 1870 bygd sakristia. Altarmålningen har gjorts av Gustaf Lucander, som även målat läktarskranket i väster. Predikstolen har gjorts av åbobon Johan Lindstedt år 1756. På kyrkans norrvägg hänger ett porträtt från år 1760 av en okänd man, som antas vara målat av den tyskfödda kyrko- och porträttmålaren Johan Georg Geitel. 

I början av 1900-talet planerades en försäljning av kyrkan till Åbo stads historiska museum och Lars Sonck gjorde till och med ett en skiss på en ny kapellkyrka till Nötö. Nötöborna beslöt ändå år 1928 behålla den gamla kyrkan och reparera den, vilket även gjorden på 1930-talet. Kyrkan restaurerades igen för dess 200-årsjubileum år 1956. Kyrkan har senats reparerats år 1971, då den rödmyllades och den invändiga målningen restaurerades. Nötös sista egna präst Emmanuel Sonck drunknade i april 1803 efter att ha fallit genom isen under en predikoresa. Sedan dess har prästerna kommit till Nötö från Nagu.

 

Gudstjänster firas i Nötö kapell sommartid, följ annonseringen för mera info.

Nötö kapell har öppet enligt behov och enligt lokalbefolkningens resurser.

Läge på kartan

Evenemang

sön 7.7 kl. 14.00

Nötövägen 56, 21680 Nötö

sön 11.8 kl. 14.00

Nötövägen 56, 21680 Nötö