Välkommen

Väståbolands svenska församling är en genuin skärgårdsförsamling med drygt 8000 medlemmar utspridda på öar och skär i den vidsträckta åboländska skärgården. Församlingens område utgörs av de gamla socknarna Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Den unika miljön har präglat skärgårdsborna genom seklernas gång och kyrkan har varit en fast punkt i tillvaron från generation till generation. Församlingen är gemenskap - gemenskap i vardag och fest, i livets alla skiften, när höststormen viner och när fjärdarna ligger spegelblanka. Kyrkans dörrar står öppna för alla - såväl församlingsbor som sommargäster och turister som besöker våra öar.

Vår församling breder ut sig över ett stort och splittrat geografiskt område, men vår strävan är att vara nära och närvarande i församlingsbornas vardag. Församlingsarbetet får en stark lokal förankring genom indelningen av församlingen i sockenförsamlingar.

Pargas kyrka, västra gaveln