Korpo kyrka

Korpo kyrka

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Korpo kyrka, belägen mitt på Korpos huvudö Kyrklandet, är en medeltida gråstenskyrka i ett skepp, byggd på 1400-talet och sannolikt helgad åt St. Mikael. I kyrkans västra ända reser sig ett närmare tjugo meter högt torn, som ursprungligen varit i fem våningar. Kyrkan har synbarligen inte byggts i ett enda skede, utan etappvis, även om de tidsmässiga avstånden mellan etapperna inte varit särskilt stora. Södra muren i koret är ungefär en meter norrut jämfört med långhusets vägg, vilket inte behöver betyda att kordelen avsiktligt gjorts smalare. Varför man stannat för en sådan lösning är fortfarande oklart. Bestämmandet av Korpo kyrkas ålder har visat sig problematisk. Kyrkan brandskadades illa till följd av blixtnedslag 1709 och 1834, vilket försvårar kol-14-datering. Nyare forskning är dock samstämmig om att kyrkan till stora delar färdigställts under 1400-talets första del. 

Den medeltida inredningens kanske mest speciella detalj är korlektarskranket, det enda i sitt slag som bevarats i vårt land, nuförtiden placerat på sin ursprungliga plats mellan mittskeppet och koret. Till kyrkan hörde ursprungligen Finlands äldsta träskulptur Korpomadonnan, tillverkad i Rhenlandet på 1220-talet, numera uppbevarad på Nationalmuseum. I kyrkan kvarstår fortfarande ändå andra medeltida skulpturer, såsom St. Georg, St. Mikael, St. Olof, Madonnan och barnet samt Katarina av Alexandria. Altarskåpets 15 skulpturer är svenskt hantverk från 1400-talet. Kyrkans predikstol, som införskaffades år 1646, är ovanligt nog placerad vid södra väggen. Den tillverkades av snickare vid namn Göran och en bildsnidare vid namn Hans. I valven och på väggarna finns fortfarande kvar synbarligen av kyrkobyggarna gjorda målningar med människo-, djur- och växtmotiv, som på 1600- och 1700-talet var övertäckta och togs fram igen och restaurerades 1952. Valvens bågar och anfanger är dekorerade med växt- och prydnadsornament. Den av A. Thule byggde orgeln införskaffades år 1870. På kyrkans norrvägg finns den av A. och V. Munsterhjelm år 1905 målade tavlan Kristus i Getsemane och den av Gabriel Gotthard Sveidels målade tavlan Nattvardens instiftande från år 1792. 

Söder om kyrkan står hovrättssekreteraren Herman Miödhs familjegravkapell från 1780-talet samt det år 1831 byggde bårhuset. 

Du kan läsa en kort historik över orglarna i Korpo om du klickar här.

Läge på kartan

Evenemang

sön 16.6 kl. 14.00

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Högmässa med konfirmation

4. söndagen efter pingst
sön 7.7 kl. 18.00

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Kvällsmässa

7. söndagen efter pingst
sön 14.7 kl. 18.00

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Suomenkielinen iltamessu - Finskspråkig kvällsmässa

Kirkastussunnuntai - Kristi förklarings dag
sön 21.7 kl. 18.00

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Kvällsmässa

9. söndagen efter pingst
sön 25.8 kl. 15.00

Korpovägen 1, 21710 Korpo

Gudstjänst

14. söndagen efter pingst