Fel uppstod under bearbetning av mallen.
The following has evaluated to null or missing:
==> buildChildrenNavItems  [in template "10154#10192#64672728" at line 67, column 67]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @buildChildrenNavItems displayDepth=d...  [in template "10154#10192#64672728" at line 67, column 65]
----
1<#include "${templatesPath}/NAVIGATION-MACRO-FTL" /> 
2 
3<#if !entries?has_content> 
4	<#if themeDisplay.isSignedIn()> 
5		<div class="alert alert-info"> 
6			<@liferay.language key="there-are-no-menu-items-to-display" /> 
7		</div> 
8	</#if> 
9<#else> 
10	<#assign 
11		portletDisplay = themeDisplay.getPortletDisplay() 
12 
13		navbarId = "navbar_" + portletDisplay.getId() 
14	/> 
15 
16	<div id="${navbarId}"> 
17		<ul aria-label="<@liferay.language key="site-pages" />" class="navbar-blank navbar-nav navbar-site" role="menubar"> 
18			<#assign navItems = entries /> 
19 
20			<#list navItems as navItem> 
21				<#assign showChildrenNavItems = (displayDepth != 1) && navItem.hasBrowsableChildren() /> 
22 
23				<#if navItem.isBrowsable() || showChildrenNavItems> 
24					<#assign 
25						nav_item_attr_has_popup = "" 
26						nav_item_caret = "" 
27						nav_item_css_class = "lfr-nav-item nav-item" 
28						nav_item_href_link = "" 
29						nav_item_link_css_class = "nav-link text-truncate" 
30					/> 
31 
32					<#if showChildrenNavItems> 
33						<#assign nav_item_attr_has_popup = "aria-haspopup='true'" /> 
34 
35						<#assign nav_item_caret> 
36							<span class="lfr-nav-child-toggle"> 
37								<@liferay_aui.icon 
38									image="angle-down" 
39									markupView="lexicon" 
40								/> 
41							</span> 
42						</#assign> 
43 
44						<#assign 
45							nav_item_css_class = "${nav_item_css_class} dropdown" 
46							nav_item_link_css_class = "${nav_item_link_css_class} dropdown-toggle" 
47						/> 
48					</#if> 
49 
50					<#if navItem.isBrowsable()> 
51						<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}'" /> 
52					</#if> 
53 
54					<#if !navItem.isChildSelected() && navItem.isSelected()> 
55						<#assign 
56							nav_item_css_class = "${nav_item_css_class} selected active" 
57						/> 
58					</#if> 
59 
60					<li class="${nav_item_css_class}" id="layout_${portletDisplay.getId()}_${navItem.getLayoutId()}" role="presentation"> 
61						<a ${nav_item_attr_has_popup} class="${nav_item_link_css_class}" ${nav_item_href_link} ${navItem.getTarget()} role="menuitem"> 
62							<span class="text-truncate"><@liferay_theme["layout-icon"] layout=navItem.getLayout() /> ${navItem.getName()} ${nav_item_caret}</span> 
63						</a> 
64 
65						<#if showChildrenNavItems> 
66							<ul aria-expanded="false" class="child-menu dropdown-menu" role="menu"> 
67								<@buildChildrenNavItems 
68									displayDepth=displayDepth 
69									navItem=navItem 
70								/> 
71							</ul> 
72						</#if> 
73					</li> 
74				</#if> 
75			</#list> 
76		</ul> 
77	</div> 
78 
79	<@liferay_aui.script use="liferay-navigation-interaction"> 
80		var navigation = A.one('#${navbarId}'); 
81 
82		Liferay.Data.NAV_INTERACTION_LIST_SELECTOR = '.navbar-site'; 
83		Liferay.Data.NAV_LIST_SELECTOR = '.navbar-site'; 
84 
85		if (navigation) { 
86			navigation.plug(Liferay.NavigationInteraction); 
87
88	</@> 
89</#if> 

Hanna Aalto

gravbyråföreståndare/församlingsmästare
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


Niklas Ekman

församlingsmästare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Jeanetthe Enkvist

t.f. diakon
Pargas sockenförsamling
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas

Diakonimottagningen i Pargas har öppet må, ti & to kl.9-11 på adressen Kyrkoesplanaden 3.


Mikael Granlund

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag


Robert Helin

t.f. församlingsmusiker
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Jami Helmiö

församlingsmästare
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Mika Huhta

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Seidi Jansén

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Jim Karlsson

fastighetschef
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Janette Lagerroos

ledande kaplan
Houtskärs sockenförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Marith Leppäkari-Lindberg

t.f. kaplan
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas

Tjänstgör främst i Pargas och Iniö

Pär Lidén

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Gun Lundström

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

Izabelle Lundström

diakoniassistent
Korpo sockenförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Ulrika Malmén

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring


Vesa Nummenmaa

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Linnéa Nygård

diakon
Pargas sockenförsamling
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Diakonimottagningen i Pargas har öppet må, ti & to kl.9-11 på adressen Kyrkoesplanaden 3.

Nina Nyman

församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargas
Mariann Sommerseth

församlingsmästare
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag


Marika Torp

predikobiträde
Iniö sockenförsamling
Iniövägen 589
22390 Iniö

Anträffbar bäst jämna veckors ons-sö


Jan Valli

församlingsmästare
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas

Sami Valli

fastighetsarbetare/gravgården
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas