Iniö kyrka

Sophia Wilhelmina

Iniö kyrka

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

De första skriftliga uppgifterna om Iniö socken härstammar från år 1526. Det första omnämnandet av öns kapell är från år 1554. År 1642 konstaterades det dåvarande träkapellet i Norrby vara så nedgånget att det var aktuellt med ett nybygge. Den nya kyrkan köptes färdighuggen från Sund och den uppfördes norr om den nuvarande kyrkan på Norröjen, som var en torr plats dit man enkelt tog sig med båt, vilket var viktigt för den äldre befolkningen. 

Den nuvarande kyrkan byggdes åren 1797–1800, enligt byggmästare Johan Ahlströms och hovarkitekt Gustaf af Silléns ritningar, under ledning av den berömda kyrkobyggaren Mikael Piimänen. Öster om den av sten och tegel uppförda långkyrkan ansluter en med sadeltak försedd sakristia, lägre och smalare än långhuset, och på västsidan ett klocktorn i tre våningar. Kyrkan invigdes i juni 1801 och fick sitt namn efter den nyfödda prinsessan Sofia Wilhelmina. Dessvärre brann kyrkan långfredagen 1880 och både taket och inredningen totalförstördes. Kyrkans inredning förnyades i nygotisk stil enligt länsarkitekt C. J. von Heidekens ritningar. von Heideken planerade även den nuvarande predikstolen och som altartavla införskaffades en målning av W. Munsterhjelm från 1907, föreställande herdarnas tillbedjan. 

År 1939 inköptes till kyrkan Pargas kyrkas gamla orgel från år 1862. Åren 1967–68 utfördes reparationer i kyrkan och inredningen förnyades delvis. I kyrkan installerades elbelysning och centralvärme och golvet förnyades. Orgelläktaren revs, den gamla orgeln flyttades till koret och ersattes med en ny orgel, bygd av Hans Heinrich år 1969. Det finns 120 sittplatser i kyrkan.

Läge på kartan

Evenemang

sön 21.7 kl. 13.00

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

Högmässa

9. söndagen efter pingst
sön 18.8 kl. 13.00

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

Högmässa

13. söndagen efter pingst
sön 25.8 kl. 13.00

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

Gudstjänst

14. söndagen efter pingst