Iniö kyrka

Sophia Wilhelmina

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

Iniö kyrka

Iniö kyrka var tidigare Iniö församlings moderkyrka. Den tidigare självständiga församlingen ingår numera som en kapellförsamling i Väståbolands svenska församling och kyrkan fungerar som Iniö kapellförsamlings gudstjänstlokal. Utöver kyrkoårets stora helgdagar firas gudstjänst i regel varannan söndag året om. Därtill förrättas även ortens dop, vigslar och begravningar i kyrkan.

Iniö kyrka byggdes under åren 1798-1800 under ledning av byggmästare Mickel Piimänen. Kyrkan invigdes på midsommardagen 1801 och fick sitt namn efter den då nyfödda prinsessan Sophia Wilhelmina. Med kungligt lov hade nämligen två kollekter, en i Åbo stift 1793 och en i hela riket år 1800, burits upp för Iniö kyrkobygge. Nyggnadsåret och konungens namn (Gustav IV Adolf) ingraverades på kunglig befallning ovanför ingången.

På långfredagen 1880 eldhärjades kyrkan. Kyrktornet, taket och inredningen förstördes helt och hållet. Återuppbyggnadsarbetet skedde efter ritningar av arkitekt C.J. von Heideken, och drygt ett år efter branden stod kyrkan klar med sitt nya torn. Sitt nuvarande utseende har kyrkan fått efter en grundrenovering på 1960-talet samt vid den senaste renoveringen i maj 2001.

Som en kuriositet kan nämnas att klockringningen i Iniö än i denna dag sker för hand. Helgmålsringningen sker dessutom alltid vid solnedgången i stället för kl. 18 som är brukligt i de flesta kyrkor.


Läge på kartan

Evenemang

lö 26.10 kl. 13.00

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö

Hösttalko

Välkomna med!
lö 2.11 kl. 13.00

Kommunhusbacken 1, 23390 Iniö