Diakonimottagningen

diakonmottagningen

Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

OBS! Diakonimottagningen har flyttat till kanslihuset (mellan församlingshemmet och Aktia/Folkhälsan).