Pargas sockenförsamling

Församlingsgemenskapen på området som före 2009 utgjorde Pargas svenska församlings område bildar numera Pargas sockenförsamling. Med den medeltida gråstenskyrkan på Pargas Malm som utgångspunkt firar församlingen gudstjänst och kallar till gemenskap för alla åldrar samt verkar som andlig kulturbärare och förvaltare av lokala traditioner.

Församlingsdistriktets personal består av präster, kantor, diakonissor, ungdomsarbetsledare och barnledare, vilket möjliggör ett mångsidigt utbud av församlingsaktiviteter. Områdets kanslifunktioner finns på Väståbolands svenska församlings kyrkoherdeämbete i kanslihuset på Kyrkoesplanaden.

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
diakon
Pargas sockenförsamling
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Diakonimottagningen i Pargas har öppet må, ti & to kl.9-11 på adressen Kyrkoesplanaden 3.

t.f. diakon
Pargas sockenförsamling
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas

Diakonimottagningen i Pargas har öppet må, ti & to kl.9-11 på adressen Kyrkoesplanaden 3.

Interiör från Pargas kyrka

Lokaler och platser i närheten

Pargas kyrka