Präster i Väståbolands svenska församling

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär