Präster i Väståbolands svenska församling
Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Jussi Meriluoto

t.f. kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö