Präster i Väståbolands svenska församling
Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Pär Lidén

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Saara Maria Roto

t.f. kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänsteområden: Pargas och Iniö