Präster i Väståbolands svenska församling

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär