Präster i Väståbolands svenska församling


Harry Sanfrid Backström

kyrkoherde
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Semester 1.1-28.2.2022, därefter pensionär.

Jussi Meriluoto

t.f. kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö