Präster i Väståbolands svenska församling



kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig 1.1.2019-31.12.2021




tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö