Präster i Väståbolands svenska församlingkaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig 1.1.2019->tf kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Fr.o.m. 1.1.2019


t.f. församlingspastor
Pargas församlingsdistrikt
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas