Präster i Väståbolands svenska församling


Eija Grahn

församlingspastor
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas


Terttu Laaksonen

t.f. kaplan
Nagu kapellförsamling
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Pär Lidén

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Saara-Mariia Roto

t.f. kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänsteområden: Pargas och Iniö