Präster i Väståbolands svenska församling
församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


församlingspastor
Pargas församlingsdistrikt
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Jobbar som präst i Pargas 4.6-18.7

församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fr.o.m. 13.8.2018 ->kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär